Losonc a függetlenséget ünnepli

A losonci népünnepély programja (A kép nagyítható!)

1849 tavaszára Losonc felszabadult, a császári zászló helyére a magyar lobogó került a református templom tornyára. Az orosz cár csapatai már megkezdték a bevonulást Magyarországra, és a túlerő elsöpört mindent, ami az útjába került. Losoncon még maradt egy lélegzetvételnyi idő, arra, hogy ünnepeljük a függetlenséget. 1849. április 14-én mondta ki a magyar országgyűlés a Habsburg-Lotharingiai uralkodóház trónfosztását, Magyarország és Erdély függetlenségét Ausztriától. Losonc belső piacán május 22-én függetlenségi ünnepélyt tartottak, ahol a „Nemzet Függetlenségi nyilatkozata s nemzeti színű szalagok minden község részére által vehetők” voltak. A vármegye ünnepi közgyűlése után a piacon szónoklatok és hálaadó imák hangzottak el magyar és tót nyelven. Délután népünnepély, este díszkivilágítás volt, és virágok mindenütt. A virágokhoz nyúlni tilos és mindenki kéretik „illő viseletre, s a rendezők iránti engedelmességre!"

Nincsenek megjegyzések: