Az oroszok porig égetik Losoncot

Az oroszok puszta kézzel kapartatják ki társaik holttestét a losonciakkal
.
1849. augusztus 1-én a közeli fürdőnél 150 magyar gerilla megtámadott és megölt több beteg cári katonát és tisztet. Alig egy hét múlva Grabbe tábornok kozákjai körülkerítették a várost, melyből addigra sokan elmenekültek, de a lakosok többsége, az idősek és a betegek otthon maradtak és várták a véget. Az oroszok óriási sarcot vetettek ki és hajtottak be, ám az ígért kegyelmet nem adták meg. A megrémült polgárokat a legyilkolt oroszok közös sírjához terelték és kényszerítették őket, hogy a holttesteket csupasz kezükkel kaparják ki a sírból. az A lerészegedett katonaság három napos szabad rablása során a polgárok házait kifosztották, lerombolták és miközben kancsukával verték a szerencsétleneket, utolsó ruháikat is elvették tőlük. Már tisztjeik sem tudták jobb belátásra bírni az emberi mivoltukból teljesen kivetkőzött, a templomokat is kifosztó kozákokat és orosz katonákat, akik őrült orgiájuk végén, augusztus 9-én az összetört bútorokból a piactéren hatalmas tüzet rakva, tábori zeneszó mellett hahotázva, vigadva gyújtogatták egyenként a házakat és közben leitták magukat az eszméletlenségig. A pusztítás következtében a város lakossága a negyedére, 1400 főre csökkent, hiszen az elmenekülteknek nem volt hova visszatérni.
.

Losonc pusztulása 1849-ben

Nincsenek megjegyzések: